Music Factory
Music Factory
  • Music Factory Metis


    Musikinriktning för högstadieelever på Friskolan Metis
    Music Factory Metis

Music Factory Metis (grundskola)

För dig som går i 7:an till 9:an finns det möjlighet att utveckla ditt musikintresse genom Music Factory Metis. MFM är en integration inför den framgångsrika gymnasieutbildningen MOP som blivit mycket populär på kort tid.

Musikundervisningen på Music Factory Metis sker i Music Factorys fantastiska lokaler - mitt i centrala Skara och bara ett stenkast från Friskolan Metis.

MusicCenter i Skara sköter musikundervisningen. Lärarna är samma som arbetar med Katedralskolans musikgymnasium Music and Production (MOP). Du läser cirka 5 timmar per vecka på Music Factory Metis. Lektionerna är varierande och vi arbetar med allt från mindre grupper till helklass. Vi arbetar mycket med utåtriktad verksamhet och deltar självklart i Metis tre stora projekt som redovisas skriftligt, muntligt och estetiskt under tre stora redovisningar under läsåret. Att arbeta i projekt innebär att arbeta över ämnesgränserna. Kör, ensemble, inspelning, musikdata, studio och instrumentundervisning är några av de områdena som du får jobba med på Music Factory Metis. Du läser förstås alla ämnen som finns på grundskolan och dessa läser du på Metis. Vi arbetar i små grupper med engagerade lärare, för att du som elev ska kunna lära dig så mycket som möjligt i en trygg miljö.

Mer information på www.friskolanmetis.com