Music Factory
Music Factory
  • Music Center School


    En gymnasiesärskola som startade hösten 2016
    Music Center School

Music Center School

Music Center Schools 4-årsprogram (Gy-sär) vänder sig till dig som har intresse för musik, dans eller teater.

Här får du utveckla din kreativa förmåga, din fantasi, inlevelse och uttrycksförmåga. Vi arbetar i gemensamma sceniska produktioner där vi tränar på att samarbeta, ta initiativ och ansvar. Tillsammans skapar vi!

Huvudman för utbildningen är Music Center School AB, Org nr. 556999-8932