Music Factory
Music Factory
  • Friskolan MoP


    Start hösten 2017
    Friskolan MoP

Friskolan MoP (gymnasium)

Efter 15 år – dags för det stora klivet! 2017 innebär en ny tideräkning för MoP. Utbildningen blir en egen fristående gymnasieskola med musiken i centrum.

Från hösten 2017 är det Music Center School som driver MoP. I fantastiska, inspirerande lokaler och med erfarna, engagerade lärare jobbar vi stenhårt för att din gymnasietid ska bli en upplevelse för livet. Målen nås genom att satsa på kvalitet före kvantitet – varje år tar de in 24 elever.

MoP är det Estetiska Programmet musik och hör till friskolan Music Center School. Huvudman för utbildningen är Music Center School AB.