Music Factory
Music Factory
  • Music Passion


    ett projekt i samarbete med omsorgsförvaltningen Skara Kommun
    Music Passion

Music Passion

Den 2 oktober 2014 startade 17 unga vuxna en musikutbildning på Music Factory. Deltagarna lär sig musik på olika sätt; individuellt, i grupp, med instrument, med dator och i uppspelningar. Christina och Felix är deras musikpedagoger och verkar som lärare och coacher i kursen där man både blir skickligare på musik och får ännu bredare social plattform att stå på.

Projektet som är ett samarbete mellan Omsorgsförvaltningen i Skara och Music Factory pågår till att börja med i ett år och medfinansieras av Arvsfonden. Deltagarna har olika former av kognitiva funktionshinder och har sökt till utbildningen utifrån intresset för musik.

"Det är jättekul att träna på instrument och stå på scen. Jag tycker trummor är roligast. Music Factory är ett riktigt bra ställe."

Christoffer Vestengren, deltagare i Music Passion