Music Factory
Music Factory
  • Språkträning med musik


    Svenska För Invandrare-kören övar varje vecka hos oss
    Språkträning med musik

SFI-kören övar på Music Factory

Varje fredag samlas människor från hela världen på Music Factory. Som många andra dras de till Music Factory p.g.a. av musiken. Men den här kören lär sig även svenska med hjälp av musiken. Det är nämligen SFI-kören (Svenska För Invandrare) som övar. Över 40 deltagare leds av Fernando Alvarez.